nanoecoforum.ir
رویکرد استراتژیک نوآوری باز
نوآوری باز بسیاری از شرکت‌‌ها با مفهوم نوآوری باز آشنا هستند اما فقط تعداد اندکی از این شرکت‌‌ها آن را به عنوان یک روش استراتژیک به کار می‌گیرند و در نتیجه بخش قاب