myphamxachtayduc.vn
Son KIKO UNLIMITED STYLO Lipstick 007 Cherry Red lâu trôi
Son KIKO UNLIMITED STYLO Lipstick 007 Cherry Red là thỏi son dòng Stylo của KIKO Milano Ý với đặc tính lâu trôi, lâu phai, bám môi, giữ màu tốt