muabannhanhdienthoai.com
[Infographic] Quá trình hình thành và phát triển của điện thoại Nokia
Đứng trên đỉnh của thị trường điện thoại di động suốt 14 năm, từ năm 1998 đến 2012, Nokia từng được xem là “tượng đài” không thể bị xô ngã. Tuy hiện nay Nokia Nokia đã bị