muabannhanhcongcu.com
Kích thước Pallet nhựa tiêu chuẩn
Pallet nhựa thường được ứng dụng nhiều trong công nghiệp để vận chuyển, lưu trữ, là kệ, khay kê hàng hóa ... được người dùng đánh giá rất cao về chất lượng, độ bền và tiện ích, với Pallet nhựa với đa dạng các kích thước. Dưới đây là kích thước Pallet nhựa tiêu chuẩn cho bạn nào cần tham khảo.