morsalkim.org.tr
Sığınaksız Bir Dünya - Kadın Dayanışma Derneği
20.Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı Bursa’da gerçekleşti. İlk olarak 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete Son Günü kapsamında 1998 yılında gerçekleştirilen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın bileşeni olan kadın örgütlerinden 45 kadın, 20. Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Ara Kurultayı’nda Bursa’da bir araya geldi. Türkiye’nin her yerinde kadına yönelik aile içi şiddete …