morsalkim.org.tr
Sesimiz Eşitliğimiz - Kadın Dayanışma Derneği
Seger A.S ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele haftasında çalışan ve yakınlarının şiddet görme durumunda Mor Salkım Da(ya)nışma merkezi ve şiddet hattına yönlendirilmesine dair protokol imzaladık. Kadına Yönelik Şiddete karşı dayanışma ve mücadelemizde Seger A.Ş. ile işbirliklerimizi güçlendirdik. Toplumsal cinsiyet eşitliği politikası kapsamında bulunduğu her platformda kadına yönelik …