morsalkim.org.tr
KAMU KURUMLARINDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ YAYGINLAŞTIRMA EĞİTİMİ - Kadın Dayanışma Derneği
İlimizdeki tüm kurumların katılımıyla yapılan ve Valilik Makam Onayıyla uygulamaya konan 2017-2020 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planının temel hedefleri hizmetiçi eğitimlerle kurumların personel niteliğini arttırmak ve halkı bilgilendirmektir. Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla 4 gün sürecek olan “Kamu Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yaygınlaştırma Eğitimi” tüm kurumlarımızın temsilcileri ve Mor Salkım Kadın Dayanışma Derneği Başkanı …