morsalkim.org.tr
Gizli Sayfalar Gösterimi - Kadın Dayanışma Derneği
Kadının güçlenmesi Bursa Platformu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçek bir hikayeye dayanan ‘Gizli Sayılar’ film gösterimine katıldık.