morsalkim.org.tr
Birlikte Programı Katılımcı Video Atölyesi - Kadın Dayanışma Derneği
Birlikte Hibe Programı Katılımcı Video Atölyesi 09-10 Şubat 2019, Ankara da gerçekleşti. Birlikte Hibe kullanıcıları kapasite gelişim eğitim çerçevesinde Katılımcı Video Atölyesi yoğun bir programla tamamladık. Eğitim sonunda video çekimi çıktısı oldu. GÜN PROGRAMI 08:30-09:30 Kayıt 09:30-09:45 Tanışma 09:45-12:30 “Görsel Anlatı Yapısı” Nedir * Anlatı Yapısı (Narrative), Olay Örgüsü, Öykü, Belgesel Sinemada Kavramsal Çerçeve …