momentumresmi.com
Psikolojik Danışmanlık
Psikolojik danışmanlık hizmeti ile kişilerin kendilerini daha iyi tanımalarına; duygu, düşünce ve davranışları arasındaki ilişkiyi kavrayabilmelerine; sahip olduğu yetenek ve becerileri tanıyıp geliştirebilmelerine; yaşamdaki değişimlere uyum sağlayabilmelerine yardım edilmektedir. Bu kapsamda ya