molte.no
Møller signerer med Molte - Molte
Møller Eiendom har valgt å inngå samarbeid med Molte om byrå og marketing-tjenester som deres eksterne markedsavdeling. Samarbeidet er innledet i forbindelse med byggeprosjektet Harbitz Torg og et nytt boligkonsept som Møller Eiendom har utviklet. Prosjektet skal rulles ut våren 2018 og er veldig viktig for Møller eiendom og det er godt å ha Molte …