medoan.com
Tinh dầu tràm 100ml
Thành phần: Chiết xuất 100% từ lá tràm gió và củ nén thiên nhiênThành phần cụ thể:Eucalyptol (1.8 cineol): 59,2%α- terpineol và các thành phần khác