maylocnuocdiengiai.com
Mỗi phút trôi đi hàng chục người chết vì bệnh tim mạch
BTM gây ra cho hơn 17,5 triệu cái chết và dự đoán sẽ có khoảng 25 triệu người bị BTM tử vong vào năm 2020- con số này thực sự đáng báo động