maylocnuocdiengiai.com
Căn nguyên của bệnh tiểu đường ?
Insulin chính là căn nguyên của bệnh tiểu đường. Các gốc tự do dư thừa được sinh ra trong cơ thể làm mất chức năng hoặc làm hư hỏng chức năng vận chuyển đường trong tế bào.