locnuocro.com.vn
Sỏi thạch anh - Vật liệu lọc nước, xử lý nước
Sỏi thạch anh là vật liệu tự nhiên được dùng làm vật liệu lọc nước, xử lý nước. Sỏi thạch anh có khả năng lọc các thành phần lơ lửng trong nước không có khả năng kết tủa trong tự nhiên