legalconcept.pl
-- Proces w środkach masowego przekazu
Wczoraj popołudniu w polskich mediach wybuchła burza związana z ujawnieniem danych osobowych kilku uczestników procesu, podczas transmisji głośnego i medialnego procesu w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Proces emitowany był z kilkuminutowym opóźnieniem, gdyż sąd z oczywistych względó