legalconcept.pl
Prawo cytatu
Prawo do cytowania lub inaczej prawo cytatu jest jedną z podstawowych i najczęściej wykorzystywanych postaci dozwolonego użytku utworu w prawie autorskim. Nie zawsze jednak jest oczywiste w jaki sposób oraz w jakich sytuacjach z tego uprawnienia można korzystać. Jako przykład stanowiący ilu