legalconcept.pl
Kiedy nie musimy się martwić o GIODO?
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku nakłada na podmioty przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków, z których najważniejszym jest niewątpliwie wymóg rejestracji zbioru danych u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zgodnie z art. 40 ustawy o ochronie