lagimed.com
Triển lãm vớ MEDI tại hội nghị tim mạch toàn quốc lần thứ 11 tại Dinh Độc Lập - Lagimed
Hội nghị đã cho thấy những bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng những kỹ thuật hiện đại để điều trị các bệnh lý tim mạch tại Việt Nam. Tim mạch học can thiệp cũng đã đi được một bước dài trong điều trị đau thắt ngực. Một đề tài khá mới đã được [...]