lagimed.com
Nẹp khóa protect.4 - Lagimed
Đứt DÂY CHẰNG CHÉO, giới hạn gấp duỗi, hồi phục hoàn toàn DCC.Xuất xứ: Đức (Germany)