lagimed.com
20 năm NT Trung Sơn Cần Thơ - Chất lượng cao - Niềm tin lớn - Lagimed
Lagimed hân hạnh đồng hành cùng Hệ thống Nhà thuốc Trung Sơn Cần Thơ. Chúng tôi chia sẻ tầm nhìn của các bạn: CHẤT LƯỢNG CAO – NIỀM TIN LỚN.