khogiaysi.com
Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m - khogiaysi.com
Sự hài hòa của tổng kết cấu công trình khi sử dụng thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m đã mang lại hiệu quả xây dựng cao. Với độ dài đa dạng và sản xuất theo đơn đặt hàng của chủ công trình, thép hình I đang ngày càng có sự [...]