khoahoctritue.com
Cách tạo ra lợi nhuận khủng từ ý tưởng kinh doanh
Tại sao lại đưa ý tưởng kinh doanh lên Internet? Thật khó để có lựa chọn khác tốt hơn để bắt đầu kinh doanh ngoài Internet. Dân số Việt Nam đã đạt hơn 90 triệu dân và hơn một nửa trong số đó là người trong độ tuổi lao động và học sinh, sinh viên; và có đến 36 triệu người dùng Internet như một công cụ không thể thiếu trong đời sống. Trong 36 triệu người dùng