kalaateh.com
دو راز نگفته در اقتصاد فعلی ایران - آکادمی کسب و کار اینترنتی-احمد کلاته
اقتصاد فعلی ایران در بحران است اما دانستن رازهایی از افراد موفق در شرایط کنونی به تبدیل این بحران به فرصت کمک شایاینی میکند