kalaateh.com
راه های بازار در سال ۹۸ ... - آکادمی کسب و کار اینترنتی | کسب درآمد اینترنتی | کسب درآمد در منزل
در سال ۹۸ چگونه باید فروش کرد ؟ ایا در سال ۹۸ می توان شروع کرد ؟ چگونه می توان با این تورم حاضر فروش کرد ؟ ایده ای ندارم از کجا باید شروع کنم ؟ …. همه ی این سوال ها و موارد بیشتر از آن ایتم هایی هستند که قرار است در سمینار