kalaateh.com
چطور کالای ایرانی را به دنیا معرفی کنیم؟ احمد کلاته در رادیو اقتصاد پاسخ می دهد
سال بسیار مزینی است. نگاه صادرات محور دارید، فقط تولید نمی‌شود که برای بازار داخل باشد. آن‌ها که نگاه فرامرزی دارند. و هم اهل فضای مجازی و اینترنت هستند و می‌خواهند مطابق زمان حرکت کنند، این سوال را مطرح کردید که آیا می‌شود کالای ایرانی را از طریق دیجیتال مارکتینگ یا بازاریابی در اینترنت به دنیا معرفی کنیم؟