kalaateh.com
پرچمداران 02 - برندسازی شغل های کوچک - آکادمی کسب و کار اینترنتی | کسب درآمد اینترنتی | کسب درآمد در منزل
اولین نشست دوستانه با آقای بابک کاظمی مدیر دپارتمان برند آژانس دیجیتال مارکتینگ اشاره چرا برند ها شکست می خورند؟ برند های کوچک برای بزرگ شدن باید چه کار کند؟ آیا برند با نام تجاری تفاوت دارد ؟ چرا برند موفقی مثل مک دونات که سیستم سازی داشته باشد وجود ندارد؟ تجربیات ارزشمند