ispas.ir
حضور پروفسور برایان سامرلد از تاریخ 3 مهر لغایت 5 مهر 1398 در مرکز بیمارستان امام خمینی (ره) - Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
سمینار فوق تخصصی آموزش تکنیک های نوین جراحی در شکاف لب و کام با حضور پروفسور برایان سامرلد از تاریخ 3 مهر لغایت 5 مهر 1398