ispas.ir
حضور انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران
حضور انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران در چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران ٢١-١٨ خرداد ماه ١٣٩٨ در سالن همایش های رازی سالن ١٠