irurology.com
روشهای درمان سنگ کلیه
روش های درمان سنگ کلیه 1-استفاده ازمحلول هایی که می تواند بصورت شیمیایی سنگ کلیه را حل نماید. 2-سنگ شکنی برون اندامی SWL با استفاده از امواج ماورای صوتی برای درمان سنگ