irurology.com
روزه داری در بیماران کلیوی
یکی از سوالات شایعی که در ماه رمضان به کرار پرسیده می شود اینست که آیا روزه داری روی سنگ کلیه ویا سایر تاثیر منفی می گذارند؟ کلیه ها مسؤول تنظیم و پالایش بدن هستند و ا