irurology.com
واریکوسل
واریکوسل همان اتساع شبکه وریدی (سیاهرگی) اطراف بیضه است. واریکوسل در واقع واریسی شدن رگهای بیضه است که در پا هم دیده می شود. شیوع واریکوسل چقدر است؟ در 15 درصد بالغین ج