irrigation.com.vn
Van xả khí Azud 34 - Irrigation
Van xả khí 1" - 34 * Van xả khí được khuyên dùng nhằm bảo vệ cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục để khỏi bị hụt nước, giúp duy trì thuỷ lực trong mỗi hệ thống tưới. Hãng sản xuất : AZUD - TÂY BAN NHA