irrigation.com.vn
Van xả khí 1x1/2" china - Irrigation
Van xả khí phi 49 được khuyên dùng nhằm bảo vệ cho hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới ,gốc trên các địa hình đồi dốc với áp suất thay đổi liên tục để khỏi bị hụt nước, giúp duy trì thuỷ lực trong mỗi hệ thống tưới.