irrigation.com.vn
Van tay ống 20mm ra ren ngoài 21mm - Irrigation
Van tay ống 16mm ra ren ngoài 21mm. Dùng để nối ống mềm 16mm với ống PVC thông thường. Hãng sản xuất : AZUD – TÂY BAN NHA