irrigation.com.vn
Van tay ống 20mm - Irrigation
Van tay ống 20mm điều chỉnh nước trong hệ thống tưới tự động như : cây cắm nhỏ giọt, béc tưới nhỏ giọt…hay hệ thống tưới phun mưa. Hãng sản xuất : Azud - Tây Ban Nha