irrigation.com.vn
Que cắm định vị ống PE 16mm - Irrigation
Cây cắm cố định ống mềm pe Ø16 khi đi nổi trên mặt đất, giúp ống luôn thẳng hàng. Hãng sản xuất : AZUD - TÂY BAN NHA