irrigation.com.vn
Nối 4 nhánh cho ống Pe 16mm - Irrigation
Nối tứ thông cho ống Pe 16mm Hãng sản xuất : Azud - Tây Ban Nha