irrigation.com.vn
Kiềm bấm lỗ 3mm cho ống mềm 16mmm và 20mm - Irrigation
Dụng cụ đục lỗ 3mm cho mọi ống mềm PE có kích thước 16mm và 20mm Hãng sản xuất : AZUD - TÂY BA NHA