irrigation.com.vn
Dụng cụ dục lỗ 3mm cho ống mềm - Irrigation
Dụng cụ đục lỗ 3mm cho mọi ống mềm PE có kích thước khác nhau Hãng sản xuất : AZUD - TÂY BA NHA