irrigation.com.vn
Dây nhỏ giọt dẹt Azud Drip 16mm, dày 0.3mm, khoảng cách lổ 40cm - Irrigation
Ống nhỏ giọt dẹt Azud drip 16mm Khoảng cách lổ: 40cm/ lổ Độ dày ống: 0.3mm Lưu lượng: ~2L/h Cuộn: 2000 mét/ cuộn Xuất xứ: Azud – tây ban nha