irrigation.com.vn
Co nối ống PE 16mm ra ren ngoài 27mm - Irrigation
Co 90 độ ren ngoài ống 16mm x 3/4" Hãng sản xuất : AZUD - TÂY BAN NHA