irrigation.com.vn
Co nối ống 16mm ra ren ngoài 21mm - Irrigation
Co 90 độ ren ngoài ống 16mm x 1/2" Hãng sản xuất : Azud - Tây Ban Nha