irrigation.com.vn
Bình tưới Rotor T1 - Irrigation
Bình tưới rotor T1 -Dùng để tưới cỏ, cây bụi và bán kính tưới rộng - Bán kính tưới : 5.18 - 12m - Áp lực: 2.1 -3.4 bar - Lưu lượng: 0.13 - 1.2 m2/h