irrigation.com.vn
Bình tưới rotor CT70 - Irrigation
Bình tưới rotor CT70 -Dùng để tưới cỏ, cây bụi và bán kính tưới rộng – Bán kính tưới : 14.9- 22.6M – Áp lực: 2.1 - 4.2 bar – Lưu lượng: 1.84 - 6.36 M3/H