irrigation.com.vn
Béc tưới Weathermatic 15A - Irrigation
Béc tưới 15A => bán kính 4.6m. Inlet 17mm / P= 1.4 - 2.8 bar Có thể điều chỉnh góc tưới từ 45 - 360 độ