irrigation.com.vn
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp 4L/H - Irrigation
Đầu tưới nhỏ giọt bù áp taiwan 4L/H.có khả năng thích ứng với nhiều địa hình khác nhau, đồi dốc và không bằng phẳng. Hoặc trồng một hàng dài thì với béc nhỏ giọt bù áp sẽ giúp lưu lượng nước tưới mỗi đầu , kể cả béc tưới ở cách xa nguồn nước cũng có …