iccid.info
SIMLOCK là gì? Bạn đã thực sử hiểu về SIMLOCK chưa?
SIMLOCK là thuật ngữ để nói đến một dạng bảo mật trong điện thoại di động (ở đây là iPhone) được nhà sản xuất cài trực tiếp vào máy trước khi xuất xưởng.