iccid.info
2 Cách giúp bạn check xem chiếc iPhone Lock thuộc nhà mạng nào.
Bạn không biết chiếc iPhone Lock của mình thuộc nhà mạng nào? Chỉ cần vài bước cơ bản sau sẽ giúp bạn. Ví dụ: Kiểu máy: MNC02LL/A là Lock Mỹ mạng Sprint