hyperhidrosforeningen.se
Dom från Kammarrätten beträffande extrem svettning - Hyperhidrosföreningen
En färsk dom från Kammarrätten i Stockholm ger patienter som fått behandling utomlands mot extrem svettning rätt till ersättning för sina vårdkostnader.